Programma vorige jaren

ERoutlineDef-JPG

Op deze pagina staan de programma’s van de afgelopen 5 jaar:

Program 2012 – 2013 foar de seis temajûnen oer

lt nije sprekken oer God
‘Bliuw net stilstean by wat west hat en hàld net fêst oan it ferline. Sjoch, Ik bin mei wat nijs dwaande, it begjintal ût te kommen. Fernimme jim it net?’ (Jesaja 43: 18 – 19}

Ynlieders:

25 september 2012
Dr. Ciska Stark
Goed dat niemand het hoort: liturgische taal en de verlegenheid
van het spreken van en tot God

30 oktober 2012
Prof. Dr. Gerben Heitink
Golfslag van de tijd.
Europa’s niet te stillen verlangen naar God

27 november 2012
Prof.dr. Wouter H. Slob
Het nieuwe spreken over God of nieuw spreken van God?

8 januari 2013
Dr. Rienk Klooster
It “nije sprekken” oer God, wat betsjut dat yn ‘e praktyk fan in gemeentedûmny?

5 februari 2013
Prof. Dr. Erik P.N.M. Borgman
Alle dingen nieuw

5 maart 2013
Dhr. Gerard van Midden
Kinderen en jongeren ontdekken God in de verhalen
door die te bedden in het hier en nu.
Zo spreekt God telkens nieuw over zich-/haarzelf.

 

Program 2011 – 2012 foar de seis temajûnen oer

‘Begripe jo wol wat jo lêze?’
Ûntliend oan de tekst ut Hannelingen 8:30.

Ynlieders:

27 september 2011
Prof. dr. C.J. den Heyer
Twee Testamenten – reden van vreugde of bron van tegenspraak ?

1 november 2011
Ds. P. Oussoren
Spelen met taal

29 november 2011
Ir. drs. A Benschop
Teksten roepen beelden op

10 januari 2012
Dr. E.J. Keulen
God, mensen en het onschuldige lijden.
Een sleutelv oor het lezen van het bijbelboek Job

7 februari 2012
Prof. dr. C.J. den Heyer
Paulus – leider of dissident?

6 maart 2012
Dr. H.J. Siebrand
De mobiele lezer

 

Program 2010 – 2011 foar de seis temajûnen oer

‘lt meanfjild en de seine’

Otterdokse en ûnotterdokse opfettings oangeande de persaan Jezus Kristus:
de striid oer de Kristology.

Ynleiders:

28 september 2010
Drs. J. Greven
Daalt God in Jezus naar ons af?

2 november 2010
Prof.dr. C.J. den Heijer
Jezus – Zoon van God ?

30 november 2010
Prof.dr. C.J. den Heijer
Jezus in het gnostische christendom

11 januari 2011
Dr. R. Klooster
It Kristusbyld yn de Grinzer teologie en it modernisme

8 februari 2011
Dr. L.H. Westra
Diskusjes oer Jezus yn de iere tsjerke

8 maart 2011
Prof.dr. E.P.N.M. Borgman
Een god van levenden en niet van doden

 

Program 2009 – 2010 foar de seis temajûnen oer

‘Religy as betwongen eangst’

Ynlieders:

29 september 2009
Dra. V.J. Hiemstra  m.m.f. G. Breteleren G. Hager
Libje yn it skaad fan in deade God?

27 oktober 2009
Prof. dr. C.J. den Heyer
Apocalyptiek in Daniël en andere joodse apocalyptische geschriften

24 november 2009
Prof. dr. C.J. den Heyer
Invloed van het apocalyptische denken op het Nieuwe Testament

12 januari 2010
Dra. A. Schilder
Religie als bedwongen angst

16 februari 2010
Dr. S. Ypma
Over bang-zijn en bidden

2 maart 2010
L. Hirsch, N. ter Linden,
G. Pasveer en P. de Leeuw
Chassidyske ferhalen en Jiddyske lieten