Plattegrond Earnewâld

Plattegrond Earnewâld / Eernewoude

Begin van het dorp (volg de rode pijlen, parkeren langs de Wiidswei mogelijk).

https://er-rotonde.nl/?page_id=371

Earnewâldster Rûnte / Rotonde
Secretariaat:
Mevr. T. van Minnen
Wiesterwei 12
9143 WJ   NES
Telef: 06-20 60 04 09
E: tine.vanminnen@pknplanet.nl

Lokatie van de lezing / bijeenkomst:
PKN-kerk Eben Haëzer , Wiidswei 6    Earnewâld. (Eernewoude)