Programma 2014 – 2015

Lezingen Earnewâldster Rûnte / Rotonde: Aanvang 19.30 uur

 

Dinsdag 23 september 2014           – Dr. M.N. (Michaël) van der Meer Onderwerp: Recyclebare waarheid Dinsdag 28 oktober 2014                – Ds. C.A. (Carel) ter Linden Onderwerp: Weergave van een persoonlijke ontwikkeling Dinsdag 25 november 2014            – Rabijn dr. T. (Tzvi) Marx Onderwerp: Emet – Waarheid Dinsdag 6 januari 2015                   – Prof. dr. T. (Tjeu) van den Berk Onderwerp: Archetypische waarheid Dinsdag 3 februari 2015                  – Prof. dr. P.J.A. (Peter) Nissen Onderwerp: De spiritualiteit van de voorlopigheid Dinsdag 3 maart 2015                     – Prof. dr. N.A. (Niek) Schuman Onderwerp: De eigen ‘waarheid’ van geloven De lezingen worden gehouden in de Gereformeerde Kerk Wiidswei 8 te Eernewoude Intekening door betaling van € 35,= op banknummer NL62 RABO 013 274 3051 t.n.v. ‘Frysk Oek. Wurkferbân’ o.v.v. seizoen 2014-2015 en adres + postcode. U kunt de avonden ook los bezoeken a raison van € 8,– te voldoen aan de ingang van de zaal. Voor zover er nog plaatsen zijn. Er zijn maximaal   zitplaatsen. Op de onderliggende pagina’s kunt u e.e.a. van de lezingen nog eens nalezen of nakijken.  

Geef een reactie