Programma 2020 – 2021

Waarde lezer / deelnemer

Voor het seizoen 2020 – 2021 was het programma al geheel voor elkaar.
De sprekers waren bekend en alsmede de onderwerpen van hun lezingen.

En dit alles onder het thema:
‘As diggelfjoer’     Tradysje en fernijing
‘Als lopend vuur’      Traditie en vernieuwing

In verband met de onzekerheden rond het Corona-virus hebben we
als organiserende partij gemeend dat het verstandiger is om het
gehele programma een jaar naar achteren te verschuiven.
Dus: naar het seizoen 2021 – 2022
In principe hebben alle sprekers zich bereid verklaard om een jaar
later hun lezing alsnog te komen houden.

Het is wel ons voornemen, indien de situatie rond het Corona-virus
dit mogelijk maakt, om in het voorjaar van 2021 een paar lezingen
te organiseren.
Het hoe, wat en waarover is momenteel nog niet bekend, maar
zal via deze web-pagina zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt.

De deelnemers die reeds voor het seizoen 2020 – 2021 betaald hebben,
krijgen deze zomer hun geld terug gestort.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen
met onderstaande persoon:

Kontaktpersoon: Tjabel Klok, Dokter Siebengasingel 79,
9218 PW Opeinde. Tel. 0512-371744
E-mail: earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com