Programma 2021 – 2022

Waarde lezer / deelnemer

Denkt u eraan dat de lezing van 11 januari jl. verplaatst is naar:

              !!! 5 april 2022 !!!

Voor het seizoen 2020 – 2021 was het programma al geheel voor elkaar.
De sprekers waren bekend en alsmede de onderwerpen van hun lezingen.

En dit alles onder het thema:
‘As diggelfjoer’          Tradysje en fernijing
‘Als lopend vuur’      Traditie en vernieuwing

Maar doordat het Covid-19 virus alles overhoop gooide met allerlei
maatregelingen, is dat toen niet doorgegaan. Alle reeds uitgenodigde
sprekers hebben zich bereid verklaard om in het seizoen 2021 – 2022
alsnog hun lezing te komen houden.

Nu de vaccinaties, eind april 2021, volop aan de gang zijn en de
overheid begint met verruiming van de samenkomsten, gaan wij
ervan uit dat we najaar 2021 weer kunnen beginnen met het
houden van onze jaarlijkse programma met lezingen.

De lezingen in september, oktober en november zullen in principe
gehouden worden in de PKN-kerk (Andreas Kerk) aan de
Greate Buorren 21 te GARIJP, 9263 PG

Ook de lezingen in januari, februari en maart 2022 vinden door
externe omstandigheden plaats in de PKN-kerk (Andreas Kerk) aan de
Greate Buorren 21 te GARIJP, 9263 PG

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen
met onderstaande persoon:

Kontaktpersoon: Tjabel Klok, Dokter Siebingasingel 79,
9218 PW Opeinde. Tel. 0512-371744

Of het secretariaat:
E-mail: earnewaldsterrunte.rotonde@gmail.com