Concept programma 2015 – 2016

Het programma voor 2015 – 2016 ziet er als volgt uit:

Earnewâldster Rûnte / Rotonde

Thema Earnewâldster Rûnte / Rotonde
voor het winterprogramma 2015 – 2016

– ‘Het geloof, wat raakt je daarin ten diepste?‘  –

22 septimber 2015

Drs. D. (Désanne) van Brederode

Gelovig bén je, steeds opnieuw

‘Geloven is geen bezit, en geen inspannende of juist ontspannen activiteit zoals bijvoorbeeld sporten of musiceren. Gelovig bén je – maar beleef je dit wel altijd zo bewust? Zou je ook kunnen proberen om steeds opnieuw, uit vrije wil, een gelovige te worden? En wat is daar dan voor nodig?’

Drs.Désanne van Brederode schrijft en houdt lezingen, vaak over levensbeschouwelijke thema’s. Zij schrijft onder andere in dagblad Trouw en is lid van het filosofisch elftal bij Trouw. Publicaties: Door mijn Schuld, (roman) 2009; Stille Zaterdag, (roman) 2011; De Ziel onder de Arm, 2013 (essaybundel).

27 oktober 2015

Dr. M.C.A. (Marjo) Korpel en Prof.dr. J.C. (Johannes) de Moor

Adam, Eva en de Duivel: Nieuwe inzichten

De eerste hoofdstukken van de Bijbel hebben het geloofsleven van Joden, Christenen en Moslims eeuwenlang diepgaand beïnvloed. Hoe gaan wij er tegenwoordig mee om? Marjo Korpel en Johannes de Moor presenteren archeologische vondsten die verrassend nieuw licht werpen op de bijbelse verhalen over schepping en paradijs.

 Marjo Korpel is universitair hoofddocent Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit (Amsterdam/Groningen).
Johannes C. de Moor is emeritus-hoogleraar van diezelfde universiteit. Zij schreven o.a. De zwijgende God, Skandalon, Vught 2012.

24 novimber 2015

Prof.dr. H. (Hein) Blommestijn

De blik die ‘vrij’ kijkt.

Geloven is de duizelingwekkende en vaak angstige zoektocht naar ons diepste wezen. Durven wij ons te laten raken door Gods liefdesblik die ons vrij kijkt uit rol, zekerheid en veiligheid?

Hein Blommestijn is karmeliet en als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Titus Brandsma Instituut van de Radboud Universiteit te Nijmegen. Publicaties: Een spoor van Liefde, Jan van het Kruis als gids in de woestijn, Gent-Kampen 2000; samen met Jos Huls, Inleiding in Dag Hammarskjöld, Merkstenen, Ten Have Utrecht 2014, 26e druk.

5 jannewaris 2016

Prof.dr. S.A. (Sijmen) Duursma

‘Geloof in biologisch perspectief’

Geloof en religie behoren tot het domein van het biologisch denkend vermogen van de mens. Geloof voorziet voor veel mensen in een behoefte. Wat zijn de behoeften van een mens om te geloven en wat gelooft een mens dan?

Sijmen Duursma was van 1972 tot 1980 lector en van 1980 tot 1991 hoogleraar Algemene Interne Geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht; daarna van 1991 tot 2000, het jaar van zijn emeritaat, hoogleraar Klinische Gerontologie aan dezelfde Universiteit.

 2 febrewaris 2016

Ds. A. (Alex) van Ligten

Geloven: niet de ontdekking van de hemel, maar mijn ontdekking van de aarde

Alex van Ligten woont in Sneek. Hij was predikant bij de herv. gem. Molkwar/Koudum en Sneek/Ysbrechtum. Van hem verscheen in 2000 een vertaling in het Nederlands van Franz Rosenzweig, Der Stern der Erlösung,1921, verder Vertalen van verdriet, Skandalon Vught 2014, geschreven naar aanleiding van de dood van zijn zoon Gideon. Van Ligten is een van de vaste voorgangers van de Studentenekklesia Amsterdam.

 8 maart 2016

Ds. R.A. (Ruben) van Zwieten

Terug naar het ‘in den beginne’!

In ons lineair denken zijn harde krachten de standaard geworden. Hoog tijd nu voor de zachte krachten, opdat die ons laten afdalen.

Ruben van Zwieten is initiator van ‘De Nieuwe Poort’. Daarnaast is hij lid van ‘Monitoring Commissie Code Banken’ en columnist in het Financieele Dagblad. Publicaties: samen met Ad van Nieuwpoort, De Bijbel op de Zuidas, Bert Bakker Amsterdam 2012.

Tiid: 19.30 – 21.30 oere.
Plaats: gereformeerde kerk. Adres: Wiidswei 6, 9264 TL Earnewâld

 INTEKENING

Intekening kan door € 35,00 (per persoon) over te maken op rekeningnummer NL62RABO 0132743051 op naam van ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Aldwâld, met uw adres en postcode. Zonder adres en postcode kunnen wij u het programma niet toesturen! Het definitieve programma wordt u eind augustus toegestuurd. Contactadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld. Till.: 06 – 20600409  

E-post: tine.vanminnen@kpnplanet.nlPlak: Grifformearde tsjerke. Adres: Wiidswei 6, 9264 TL Earnewâld