Lezing Rick Benjamins

Op dinsdag 10 januari 2017 hield Prof.dr. H.S. (Rick) Benjamins
een lezing onder de titel “Een zoektocht naar God, na God”.
Een zeer boeiend betoog welk menig toehoorder verder aanhet denken zette.

De organisatie heeft hem gevraagd of hij zijn lezing op schrift
beschikbaar wilde stellen t.b.v. deze website.
Hij was echter van mening dat het concept van zijn lezing
nog niet geheel voor publicatie geschikt was.
Deze mening kunnen wij als organisatie respecteren.

Toch kunt u in hoofdlijnen zijn lezing terugvinden in zijn
bijdragen in het boek “Liberaal christendom”.
En wel in de hoofdstukken 4 en 7. Respectievelijk getiteld:
‘Boven onszelf uitstijgen door de Geest’ en ‘God laten bestaan.’

Het boek is voor € 21,95 te koop bij uitgever SkanDalon
ISBN 978-94-92183-21-7

Trouwens, het gehele boek is zeer lezenswaardig voor
hen die verder willen denken over geloof en theologie
dan wat standaard in de kerken wordt bepleit.