Lezing Rick Benjamins

De lezing welke Rick Benjamins hield op 19 september 2017
heeft hij voor ons samengevat in een korte PowerPoint presentatie.

1

Onze samenleving:

Post-christelijk en post-seculier

Na het christendom de secularisatie,
na de secularisatie een terugkeer van de religie.

De grens tussen geloof-ongeloof,
theïsme-atheïsme, religie-secularisatie vervloeit.

2

Pre-modern: ‘er staat geschreven’

Modern: ‘onderzoek heeft aangetoond’

Post-modern: pluraliteit van verhalen

De vrijzinnigheid is groot geworden in de overgang van pre-modern naar modern, maar heeft het moeilijk in de postmoderniteit.

3

Kerkelijke gemeente en kerkdienst zijn niet langer vanzelfsprekende organisatievorm van het christendom

Liberaal christendom: het christendom blijft een belangrijk perspectief aanreiken.  

Postmodern probleem: agressie of relativisme
liberaal christendom: geen eigen gelijk, maar gericht op de ander