Programma 2016-17

ER“Onbevangen zoeken naar God”

20 september 2016            Drs. J. (Jan) Greven

Religie in de menselijke evolutie.
Religie hoort bij de mens. Al heel lang. Al zolang er mensen van ons soort, de homo sapiens, zijn. En misschien al wel eerder. Daarom is het niet onverstandig om, voor we over God gaan denken, eerst over religie te denken. Wat is religie? Waar ligt de oorsprong ervan? Wat voor rol speelt God in religie? Altijd dezelfde rol? Of zie je ontwikkeling? Zie je God met de religie mee veranderen? En wat zou dat betekenen voor ons geloof in hem?

Drs. J. Greven is theoloog en publicist.
Lezing Jan Greven

25 oktober 2016                                              Prof. dr. J.F. (Johan) Goud

Stellig of onbevangen geloven?
Velen denken bij geloven aan het vinden van onomstotelijke waarheid en zekerheid. Dat geldt zowel voor strenggelovigen als voor veel atheïsten. Maar hoe staat het met de mogelijkheid van een onbevangen en ontvankelijk geloof – en hoe gaat een geloofsgemeenschap of kerk er dan vervolgens uitzien?

Prof. dr. J.F. Goud 1950) emeritus-hoogleraar godsdienstfilosofie en theologische esthetica van de Universiteit van Utrecht, tevens predikant geweest in de remonstrantse gemeenten te Eindhoven, Den Haag en (tot nu toe) Hengelo.

22 november 2016                          Drs. W. (Welmoed) Vlieger

Meister Eckhart – leven zonder waarom
Eckharts visie op de mens en zijn raad te leven vanuit ontvankelijkheid staat lijnrecht tegenover de gangbare mentaliteit, die zich breed maakt in het innerlijke maakbaarheidideaal.

Drs. W. Vlieger (1976) heeft ‘Wetenschap van Godsdienst en Levensbeschouwing’ en Wijsbegeerte gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waarin zij zich specialiseerde in het werk en denken van Meister Eckhart. Naast haar werkzaamheden as freelance procesbegeleider, docent en publicist geeft Welmoed regelmatig lezingen en workshops over Meister Eckhart. Meer informatie: www.welmoedvlieger.nl

10 januari 2017                   Prof. dr. H.S. (Rick) Benjamins

Een zoektocht naar ‘God na God’ (n.a.v. Richard Kearny en John Caputo)
God leeft in ons als een verlangen naar een gebeuren waarin God werkelijkheid wordt. Deze zinnen klinken misschien wat abstract. In zijn lezing zal Rick Benjamins aangeven, hoe je ze kunt begrijpen en op welke manier ze vernieuwend en belangwekkend kunnen zijn.

Prof. dr. H.S. Benjamins is docent Dogmatiek (Protestantse Theologische Universiteit) en Bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Theologie vanwege de VVP.

7 februari 2017                    Ds. J.F. (Jan) Kroon

Twijfel aan God is God serieus nemen

Een inleiding bij Geduld met God van Tomas Halik.

Ds. Jan Kroon is predikant te Garyp.

7 maart 2017                        Prof. dr. N.A. (Niek) Schuman

Op weg naar de einder
Niets ligt voor mij vast in de zoektocht naar God. We zijn niet op weg naar een einde, maar naar een einder die we in woorden en beelden kunnen oproepen.

Prof.dr. N. Schuman is emeritus-hoogleraar liturgiek

Tijd: 19.30 – 21.30 uur.

Plaats: Gereformeerde kerk. Adres: Wiidswei 6, 9264 TL Earnewâld

INTEKENING
Intekening kan door € 35,00 (per persoon) over te maken op rekeningnummer
NL 62 RABO 0132743051 op naam van ‘Frysk Oek. Wurkferbân’, Aldwâld, met uw adres en postcode. Zonder adres en postcode kunnen wij u het programma niet toesturen! Het definitieve programma wordt u eind augustus toegestuurd.

Contactadres: Tine van Minnen, Wâlddyk 9, 9294 LG Aldwâld. T: 06 – 20600409   E: tine.vanminnen@kpnplanet.nl